Korzystając z niniejszej strony internetowej, a także biorąc udział w zajęciach muzycznych, prowadzonych przez Vasyla Kostinskyi wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Artsy Alley Academy sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dzielnica Mokotów)   – moich danych osobowych, w tym również tzw. szczególnych danych osobowych takich jak email, telefon, które są/będą pozyskiwane/przetwarzane w celu rejestracji/umówienia się na zajęcia i uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Vasyla Kostinskyi.

 

Moja ww. zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolna i może zostać wycofana. Takie wycofanie zgody nie ma natomiast wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych dokonanych przed wycofaniem mojej zgody.

 

Wybrane podstawowe pojęcia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

  1. Administrator Danych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
  2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
  3. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vasyl Kostinskyi. Z Administratorem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres: kostinskyvasy@gmail.com

 

Kiedy, dlaczego i jak przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe są pozyskiwane/przetwarzane w celu rejestracji/umówienia się na zajęcia i Twoje uczestnictwo w zajęciach, prowadzonych przez Vasyla Kostinskyi.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są tak, aby zachować najwyższe standardy ochrony Twojej prywatności i z poszanowaniem Twoich praw wynikających z odpowiednich przepisów prawa (w szczególności przepisów RODO). Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu kwalifikowanemu co oznacza, że nie są przetwarzane automatycznie, aby wywołać u Ciebie określone skutki prawne lub wpłynąć na Ciebie w istotny sposób.

 

Twoje dane osobowe są bezpieczne i chronione. Nie mają do nich dostępu osoby trzecie (niepowołane). Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na zewnątrz jedynie w przypadkach wyraźnie wskazanych przez przepisy prawa. Prawa jakie Ci przysługują w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych określone są w RODO. Zgodnie z przepisami RODO masz prawo m.in. do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych, prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom.

 

Informacja dotyczącą Plików cookies tzw. „ciasteczka”

 

Strona internetowa  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z ww. strony internetowej.